روند كاهشي توليد خودرو از فصل بهار
روند كاهشي توليد خودرو از فصل بهار
راستی ، نظر شما چیه ؟

روند كاهشي توليد خودرو از فصل بهار

گروه خودرو: روز گذشته در حالي يافته هاي مرکز آمار از وضعيت توليدات صنعتي و معدني بهار امسال منتشر شد که در نخستين فصل سال ميزان توليدات صنعتي با دو درصد کاهش مواجه بوده است.
شاخص توليد در بخش صنعت و معدن از جمله مهم ترين نماگر هاي کوتاه مدت اقتصادي است که تغيير در مقدار کالاها و خدمات توليد شده توسط بخش هاي موردنظر را طي زمان نشان مي دهد. به اين ترتيب گزارش مرکز آمار از وضعيت شاخص توليد صنعتي نشان مي دهد که اين شاخص در بهار امسال با دو درصد کاهش نسبت به بهار سال گذشته به عدد ۹/ ۸۵ رسيده است. مرکز آمار اما در گزارش خود بر اين نکته تاکيد کرده که بيشترين نوسانات در بين رشته فعاليت هاي بخش صنعت، مربوط به رشته فعاليت ساخت وسائل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر بوده که با کاهش قابل توجهي مواجه شده است. همان طور که پيشتر نيز گفتيم روند کاهشي توليد خودرو مي تواند تاثير بسياري بر روند شاخص هاي اقتصادي داشته باشد.
هر چند که سياست گذاران صنعتي کشور هم اکنون به دنبال طرح هايي براي جلوگيري از افت بيشتر توليد خودرو هستند؛ اما عدم تقاضاي مناسب از سوي بازار، توليد کنندگان را با مشکلات جدي مواجه کرده است. مشتريان خودروهاي داخلي با توجه به شرايط انتظاري براي ورود خودروسازان معتبر جهاني تمايلي به خريد خودرو ندارند که همين امر عرضه را از سوي خودروسازان به چالش کشيده است، اما روند کاهشي توليد خودرو طبق آمارهاي وزارت صنعت و معدن و تجارت از خردادماه سال جاري کليد خورد. اين در شرايطي است که توليد خودرو در خرداد نسبت به ارديبهشت با کاهش سه هزار دستگاهي روبه رو بوده است. همچنين طبق آمارهاي اعلام شده توليد اين محصول صنعتي در تيرماه نسبت به خرداد با کاهش ۸ درصدي و در مردادماه نسبت به تير نيز کاهش ۵/ ۹ درصدي داشته است.

اخبار مرتبط