پيش بيني درآمد دولت از واردات اتومبیل در سال ۹۵
پيش بيني درآمد دولت از واردات اتومبیل در سال ۹۵
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

پيش بيني درآمد دولت از واردات خودرو در سال ۹۵

گروه خودرو: در حالي بودجه سال ۹۵ در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد که براساس آن، درآمد پيش بيني شده دولت از محل واردات خودرو در مقايسه با سال گذشته ،۳۳ درصد افزايش يافتهپيش بيني درآمد دولت از واردات خودرو در سال ۹۵ است. بر اين اساس، پيش بيني شده که دولت از محل واردات خودرو، درآمدي دو هزار و ۲۰۰ ميليارد توماني کسب کند که در مقايسه با رقم يک هزار و ۳۶۸ ميليارد توماني سال ۹۴، رشد ۳۳ درصدي را نشان مي دهد. دولت در شرايطي درآمد دو هزار و ۲۰۰ ميليارد توماني را از ناحيه واردات خودروهاي سواري براي سال ۹۵ پيش بيني کرده که به دنبال مقررات مصوب سال گذشته وزارت صنعت و معدن و تجارت، واردات خودرو با افت ۵۰ درصدي مواجه شد و اين موضوع منجر به کاهش نزديک به ۴۳ درصدي درآمدهاي دولت از اين محل شد. به طوري که دولت در پايان سال گذشته توانست درآمد يک هزار و ۲۳۰ ميليارد توماني از ناحيه واردات خودرو کسب کند.
هرچند برخي از کارشناسان در شرايط کنوني افت واردات خودرو را ناشي از کاهش تقاضا در بازار خودروهاي وارداتي مي دانند، اما برخي ديگر مديريت واردات خودرو از سوي وزارت صنعت را در اين زمينه دخيل مي خوانند و معتقدند که به همين دليل درآمدهاي پيش بيني شده دولت از محل واردات خودروهاي سواري طي سال جاري نيز تامين نخواهد شد؛ زيرا برنامه و قوانين دولت در اين حوزه تغيير خاصي نخواهد داشت. به اعتقاد بسياري از فعالان بازار خودروهاي وارداتي در صورتي که دولت برنامه مشخص و خاصي براي واردات خودرو در نظر نداشته باشد، ميزان واردات طي سال جاري همچون سال گذشته خواهد بود که اين موضوع به معناي عدم تغيير در درآمدهاي پيش بيني شده دولت است. به گفته آنها دولت در صورتي مي تواند درآمدهاي خود را افزايش دهد که در معيار لوکس بودن خودروهاي وارداتي تغييراتي را اعمال کند تا از اين طريق تقاضا در بازار خودرو افزايش يابد.

اخبار مرتبط