ورود خودروهاي كم مصرف به بازار
ورود خودروهاي كم مصرف به بازار
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

ورود خودروهاي كم مصرف به بازار

دنياي اقتصاد: توليد خودروهاي کم مصرف و سازگار با محيط زيست همزمان با اوج گيري آلودگي هوا به عنوان يک راه حل از سوي مسوولان صنعتي کشور مطرح مي شود و اين در حالي است که قرار گرفتن در شرايط پساتحريم رسيدن به هدف مذکور را دست يافتني کرده است. در همين حال در اهداف و سياست هاي توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ نيز تاکيد فراواني بر توليد کم مصرف ها و سازگار با محيط زيست از طريق طراحي محصول و توسعه خودروهايي با تکنولوژي هاي نوين به ويژه با سوخت هاي جايگزين شده است. در همين راستا نعمت زاده، وزير صنعت و معدن و تجارت نيز چهار شنبه شب گذشته با حضور در يکي از شبکه هاي تلويزيوني به بيان زمان ورود خودروهاي کم مصرف سه سيلندر و همچنين برنامه اين وزارتخانه براي حضور خودروهاي ياد شده در بازار کشور پرداخت و اظهار کرد که هم مرکز تحقيقات موتور و هم شرکت هاي خودروساز با کمک طراحان اروپايي هم اکنون در اين زمينه فعال شده اند؛ به طوري که ايران خودرو با شرکت آلماني و سايپا با شرکت تحقيقاتي اتريش در حال طراحي دو مدل هستند که سال آينده يکي از اين خودروها مي تواند وارد بازار شود.وي همچنين تاکيد کرده که در يکي دو سال آينده به سمت مصرف کمتر خواهيم رفت که هدف از اين کار کاهش آلاينده ها و صرفه جويي در هزينه هاي مصرف کنندگان است که البته روي خودروهاي برقي نيز در حال کار هستيم که مکمل اين طرح است.اما در راستاي برنامه ريزي وزارت صنعت براي ورود کم مصرف ها اين نکته نيز قابل ذکر است که اکثر برندهاي معتبر خودروسازي جهان بحث کاهش آلايندگي خودروها با کاهش مصرف و تغيير نوع سوخت را از چندين دهه گذشته آغاز کردند و اين در شرايطي است که به اعتقاد بسياري از کارشناسان براي سهولت اين روند در کشور بهتر بود که خودروسازي ايران در رويکرد سرمايه گذاري مشترک در فضاي پساتحريم از برندهاي فرانسوي و چيني به سمت برندهاي آلماني و ژاپني تغيير مسير مي داد.

اخبار مرتبط