هیوندای i۲۰ را با پیش پرداخت ۱۵ میلیونی بخرید

هیوندای i۲۰ را با پیش پرداخت ۱۵ میلیونی بخرید

رسانه خودرو کرمان موتور شرایط فروش نقدی و پیش فروش هیوندای i۲۰ ویژه شهریور ماه را اعلام کرد.

بر اساس اعلام کرمان موتور قیمت قطعی این خودرو ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که به صورت ۲ ،۳ و ۴ مرحله ای عرضه می شود.

در طرح فروش دو مرحله مبلغ پیش پرداخت ۴۰ میلیون تومان است که باسود مشارکت ۲۰ درصد و تحویل آذرماه عرضه می شود.

در طرح فروش ۳ مرحله ای پیش پرداخت مرحله اول و دوم ۲۰ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۹ درصد است وزمان تحویل خودرو ها آذر ماه است.

در فروش ۴ مرحله ای مبلغ پیش پرداخت ۱۵ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۸ درصد و زمان تحویل خودروها دی ماه است.

وضعیت سند خودروها آزاد است .

اخبار مرتبط