هیوندای i۲۰ را با پیش پرداخت ۱۵ میلیونی بخرید
هیوندای i۲۰ را با پیش پرداخت ۱۵ میلیونی بخرید
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

هیوندای i۲۰ را با پیش پرداخت ۱۵ میلیونی بخرید

رسانه خودرو کرمان موتور شرایط فروش نقدی و پیش فروش هیوندای i۲۰ ویژه شهریور ماه را اعلام کرد.

بر اساس اعلام کرمان موتور قیمت قطعی این خودرو ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که به صورت ۲ ،۳ و ۴ مرحله ای عرضه می شود.

در طرح فروش دو مرحله مبلغ پیش پرداخت ۴۰ میلیون تومان است که باسود مشارکت ۲۰ درصد و تحویل آذرماه عرضه می شود.

در طرح فروش ۳ مرحله ای پیش پرداخت مرحله اول و دوم ۲۰ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۹ درصد است وزمان تحویل خودرو ها آذر ماه است.

در فروش ۴ مرحله ای مبلغ پیش پرداخت ۱۵ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۸ درصد و زمان تحویل خودروها دی ماه است.

وضعیت سند خودروها آزاد است .

اخبار مرتبط