محل هزينه پول در خودروسازي
محل هزينه پول در خودروسازي
راستی ، نظر شما چیه ؟

محل هزينه پول در خودروسازي

بازديد دو روز پيش سخنگوي دولت از ايران خودرو، خبرهاي خوشي را براي خودروسازان کشور داشت که مهمترين آن، پرداخت تسهيلات و نقدينگي به صنعت خودرو بود. اين در شرايطي است که به اعتقاد بسياري از کارشناسان، اين پول بايد در راستاي کمک به پويايي صنعت خودرو به کار گرفته شود، اما سوالي که در اين بين مطرح مي شود اين است که محل هزينه تسهيلات وعده داده شده به خودروسازان، کجاست و آنها قرار است با اين کمک هاي احتمالي چه کنند؟
کارشناسان بر اين باورند خودروسازان نبايد نقدينگي موردنظر را صرف هزينه هاي جاري خود کنند؛ چراکه اين کار عملاکمکي به توسعه خودروسازي نخواهد کرد.
پر واضح است که مشتريان ايراني اين روزها توقع ارتقاي کيفي و تنوع محصول از جانب خودروسازان را دارند که اين نقدينگي مي تواند به جلب رضايت مشتريان منجر شود.
از همين رو کارشناسان معتقدند دولت بايد براي پول و تسهيلاتي که به خودروسازان مي دهد، برنامه داشته و بر استفاده از آن در راستاي رشد کيفي خودروها و کاهش هزينه هاي توليد، تاکيد و اصرار ويژه داشته باشد. به عبارت بهتر، دولت بايد بابت پول و تسهيلاتي که مي خواهد به خودروسازان بدهد، از آنها برنامه بخواهد و مطمئن شود اين «نقدينگي» صرف امور مربوط به افزايش کيفيت و بهره وري خواهد شد.
به باور کارشناسان، سختگيري دولت در اين ماجرا مي تواند هم به نفع خودروسازان باشد و هم مشتريان، زيرا با افزايش کيفيت مشتريان رفته رفته به بازار برمي گردند و اين به معناي خروج خودروسازي کشور از رکود است.

اخبار مرتبط