لیست قیمت جدید تمامی محصولات گروه سایپا (سایپا-پارس خودرو-زامیاد) منتشر شد . شهریور ۹۶

لیست قیمت جدید تمامی محصولات گروه سایپا (سایپا-پارس خودرو-زامیاد) منتشر شد . شهریور ۹۶


 رسانه خودرو :: با توجه به آخرین مصوبه هیات محترم وزیران،مرتبط با افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۶ و همچنین با رعایت نرخ های اعلامی براساس تاییدیه …

با توجه به آخرین مصوبه هیات محترم وزیران،مرتبط با افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۶ و همچنین با رعایت نرخ های اعلامی براساس تاییدیه شورای محترم رقابت (مجوز شماره ۲۹۷ مورخ ۹۶/۰۴/۱۲) و تغییر هزینه ساخت پلاک، قیمت جدید تمامی محصولات گروه خودروسازی سایپا در شهریورماه ۹۶ به شرح ذیل اعلام میگردد.

لیست قیمت جدید نمامی محصولات سایپا


لیست قیمت جدید نمامی محصولات پارس خودرو


لیست قیمت جدید نمامی محصولات زامیاد

اخبار مرتبط