قیمت و شرایط فروش خودروهای مدیران خودرو ۲۶ آذر ۱۳۹۶
قیمت و شرایط فروش خودروهای مدیران خودرو ۲۶ آذر ۱۳۹۶
راستی ، نظر شما چیه ؟

قیمت و شرایط فروش خودروهای مدیران خودرو ۲۶ آذر ۱۳۹۶

 

قیمت و شرایط فروش ام وی ام ۵۵۰

ام وی ام ۵۵۰

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام۵۵۰ – دنده‌ای ۵۳,۴۶۲,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام ۵۵۰ – دنده‌ای لاکچری ۵۶,۵۹۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۵٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره منعطف ۹٪ الی ۱۴٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

ام وی ام ۵۵۰ – اتوماتیک
۶۱,۲۱۸,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰,۰۰۰
ام وی ام ۵۵۰ اتوماتیک – لاکچری ۶۴,۶۹۰,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۵٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره منعطف ۹٪ الی ۱۴٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

قیمت و شرایط فروش ام وی ام ۳۱۵

ام وی ام ۳۱۵

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک اسپرت ۴۹,۳۹۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک اسپرت Excellent ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک اسپرت لاکچری
۴۹,۳۹۰,۰۰۰ ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۹,۸۶۰,۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۶ ماهه – نرخ بهره ۰٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

ام وی ام ۳۱۵ – صندوق‌دار
۴۶,۲۰۰,۰۰۰

قیمت و شرایط فروش ام وی ام ۱۱۰s

ام وی ام 110s

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام ۱۱۰s – لاکچری ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۳ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۰٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

ام وی ام ۱۱۰s – کامفورت ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۳ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۶ ماهه – نرخ بهره ۱۰٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

قیمت و شرایط فروش ام وی ام X33s

ام وی ام x33s

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام X۳۳s ۸۰,۰۳۰,۰۰۰ ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۲٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۸٪ الی ۱۹٪

ام وی ام X۳۳s – اسپرت ۸۲,۰۹۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۲۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۲٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۸٪ الی ۱۹٪

قیمت و شرایط فروش ام وی ام X22

ام وی ام x22

مشخصات فنی ام وی ام ایکس ۲۲

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام X۲۲ – دنده‌ای ۵۹,۲۲۰,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت دوم ۲۰ روز پس از ثبت نام (۱۰٪ مبلغ خودرو) – پیش‌پرداخت سوم بر اساس بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۷٪

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه و ۲۴ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۱۳٪ الی ۱۸٪

ام وی ام X۲۲ – دنده‌ای اسپرت ۶۰,۷۶۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت دوم ۲۰ روز پس از ثبت نام (۱۰٪ مبلغ خودرو) – پیش‌پرداخت سوم بر اساس بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری  – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۷٪

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه و ۲۴ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۱۳٪ الی ۱۸٪

ام وی ام X۲۲ – اتوماتیک
۶۷,۴۶۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت دوم ۲۰ روز پس از ثبت نام (۱۰٪ مبلغ خودرو) – پیش‌پرداخت سوم بر اساس بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری  – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۷٪

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۱۳٪ الی ۱۸٪

ام وی ام X۲۲ – اتوماتیک اسپرت ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۶,۷۲۵,۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت دوم ۲۰ روز پس از ثبت نام (۱۰٪ مبلغ خودرو) – پیش‌پرداخت سوم بر اساس بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری  – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۷٪

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۱۳٪ الی ۱۸٪

قیمت و شرایط فروش چری آریزو ۵

چری آریزو ۵

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چری آریزو ۵ – دنده‌ای ۶۹,۷۰۰,۰۰۰
چری آریزو ۵ – لاکچری ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
چری آریزو ۵ – توربو ۸۳,۴۰۰,۰۰۰
چری آریزو ۵ – Excellent
۷۷,۷۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۲۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان و یک فقره چک بدون کارمزد (حداقل ۱۵٪ قیمت خودرو) به رقم ۱۱,۶۵۵,۰۰۰  تومان (این مبلغ با توجه به بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری قابل تغییر است) – فواصل چک‌ها یک ماهه الی سه ماهه – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – کارمزد پایه ۱۸٪ – موعد تحویل ۳۰ روزه

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

کارمزد منعطف از ۱۵٪ الی ۱۹٪

قیمت و شرایط فروش چری تیگو ۵

چری تیگو ۵

چری تیگو ۵، مشخصات فنی، قیمت

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چری تیگو ۵ جدید – لاکچری ۹۵,۴۰۰,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۳۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان و یک فقره ۲ ماهه چک بدون کارمزد (حداقل ۱۵٪ قیمت خودرو) به رقم ۹,۵۴۰,۰۰۰  تومان (این مبلغ با توجه به بازه انتخابی ورداخت توسط مشتری قابل تغییر است) – فواصل چک‌ها یک ماهه الی سه ماهه – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – کارمزد پایه ۱۰٪ – موعد تحویل ۳۰ روزه

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

کارمزد منعطف از ۷٪ الی ۱۸٪

چری تیگو ۵ جدید – لاکچری اسپرت
۹۹,۳۹۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۳۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون کارمزد (حداقل ۱۵٪ قیمت خودرو) به رقم ۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان (این مبلغ با توجه به بازه انتخابی ورداخت توسط مشتری قابل تغییر است) – فواصل چک‌ها یک ماهه الی سه ماهه – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – کارمزد پایه ۱۰٪ – موعد تحویل ۳۰ روزه

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

کارمزد منعطف از ۷٪ الی ۱۸٪

چری تیگو ۵ جدید – Excellent
۱۰۴,۵۴۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۴۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون کارمزد (حداقل ۱۵٪ قیمت خودرو) به رقم ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان (این مبلغ با توجه به بازه انتخابی ورداخت توسط مشتری قابل تغییر است) – فواصل چک‌ها یک ماهه الی سه ماهه – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – کارمزد پایه ۱۰٪ – موعد تحویل ۳۰ روزه

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

کارمزد منعطف از ۷٪ الی ۱۸٪

قیمت و شرایط فروش چری تیگو ۷

چری تیگو ۷

تیگو ۷؛ مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه درباره آن باید بدانید

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چری تیگو ۷- لاکچری ۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ناموجود به‌زودی
چری تیگو ۷- Excellent
۱۳۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ به‌زودی

 

منبع ایران جیب مدیران خودرو

اخبار مرتبط