غروب نمايشگاه هاي خودرو تهران
غروب نمايشگاه هاي خودرو تهران
راستی ، نظر شما چیه ؟

غروب نمايشگاه هاي خودرو تهران

گروه خودرو: رکود در بازار خودرو که موجب کسادي کسب وکار نمايشگاه هاي خودرو شده است، نمايشگاه داران خودرو را مجاب به تعطيلي يا تغيير شغل کرده است. اين موضوع در حالي است که نشانه هايي مبني بر تغيير نظر مشتريان نسبت به خريد و فروش در بازار خودرو ديده نمي شود.
بنا به گفته نمايشگاه داران پايتخت، رکود تقاضا در صنعت خودرو از ابتداي تابستان منجر به کاهش توليد خودروهاي داخلي شده، اين در حالي است که اين رکود در ابعاد ديگر تعطيلي نمايشگاه هاي خودرو را به دنبال داشته است. بنا به گفته کارشناسان بازار، در صورتي که رکود در بازار خودرو در ماه هاي آتي نيز ادامه دار باشد، نمايشگاه داران بيشتري تصميم به تعطيلي يا تغيير شغل خواهند گرفت. در همين زمينه يکي از نمايشگاه داران خودرو در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به اينکه رکود بازار خودرو منجر به تعطيلي ۱۰ تا ۱۲ درصدي نمايشگاه ها شده است، مي گويد: اگر روند فعلي ادامه دار باشد تا پايان سال شاهد تعطيلي ۳۰ تا ۴۰ درصدي نمايشگاه هاي خودرو خواهيم بود. خبر تعطيلي نمايشگاه ها در حالي شنيده مي شود که مشتريان با توجه به لغو تحريم ها و همچنين به دليل نارضايتي از قيمت و کيفيت محصولات داخلي تمايلي به خريد از خود نشان نمي دهند. نايب رئيس اتحاديه نمايشگاه داران نيز در گفت و گو با «دنياي اقتصاد» با تاييد خبر تعطيلي يا تغيير شغل برخي از نمايشگاه هاي خودرو به دليل شرايط رکودي در بازار، مي گويد: متاسفانه عميق شدن رکود در بازار به خصوص در ۶ ماه گذشته باعث شده که بسياري از نمايشگاه داران شغل خود را ترک کنند. وي با اشاره به اينکه برخي از اين نمايشگاه ها شغل خود را به صورت موقت تعطيل کرده اند تا در صورت رونق گرفتن بازار بار ديگر نمايشگاه خود را بازگشايي کنند، مي گويد: اما برخي ديگر از شرايط موجود کلافه شده اند و به صورت دائم نمايشگاه خود را تعطيل کرده اند و در حال حاضر در زمينه ديگري مشغول به کار شده اند.

اخبار مرتبط