شرایط پیش فروش تخفیف خرید محصول ایرانی ایران خودرو- دی ۹۶ 
شرایط پیش فروش تخفیف خرید محصول ایرانی ایران خودرو- دی ۹۶ 
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

شرایط پیش فروش تخفیف خرید محصول ایرانی ایران خودرو- دی ۹۶

رسانه خودرو ::: به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو می رساند، شرایط پیش فروش دی ماه ۹۶ به همراه “تخفیف خرید محصول ایرانی”، از روز شنبه ۹۶/۱۰/۰۲ لغایت ۹۶/۱۰/۳۰ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست (جداول ۱ ،۲و ۳) ارائه می گردد.

 

نکات مهم:

– تخفیف خرید محصول ایرانی قابل ارائه در این بخشنامه، صرفاً در صورت واریز نقدی مابه التفاوت نهایی در مهلت تعیین شده در دعوتنامه و دریافت خودرو پرداخت می گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و یا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی باشد.

– هدیه همکاری در تولید قابل ارائه در جدول شماره ۲ پیوست ، صرفاً پس از صدور دعوتنامه و دریافت خودرو ارائه می گردد ؛ پرداخت این هدیه در قراردادهای انصرافی نیز مشروط به صدور دعوتنامه می باشد .

– امکان ایجاد تعهد برای شماره مشتری دوم نمایندگی وجود دارد.

زمان فعال سازی این بخشنامه: ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۲

– در این بخشنامه، امکان صلح تا یک مرتبه فراهم می باشد .

 شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو- دی 96 - تخفیف خرید محصول ایرانی

 شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو- دی 96 - تخفیف خرید محصول ایرانی

 شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو- دی 96 - تخفیف خرید محصول ایرانی

ایران خودرو

اخبار مرتبط