رنو-نيسان، قطب سوم خودروسازي ايران
رنو-نيسان، قطب سوم خودروسازي ايران
راستی ، نظر شما چیه ؟

رنو-نيسان، قطب سوم خودروسازي ايران

گروه خودرو: با آغاز به کار دولت يازدهم، پروژه تشکيل قطب سوم در حالي از سوي مشاور ارشد رئيس جمهور مطرح شد که وي همان زمان در گفت و گو با «دنياي اقتصاد» از «نيسان ژاپن» به عنوان بخت اول اين پروژه نام برد.
حالاهم پيمان کارگر، مدير امورخاورميانه رنو با تاکيد بر احتمال حضور گسترده نيسان در ايران، تلويحا اين شرکت را به همراه رنو، کانديداي اصلي پروژه قطب سوم عنوان مي کند. رنو و نيسان سال هاست با يکديگر شراکت مستقيم دارند و در دنياي خودروسازي، آنها را به عنوان گروه رنو-نيسان، مي شناسند و آن طور که کارگر مي گويد، رنو در حال فراهم کردن مقدمات حضور نيسان در ايران است. به گفته وي، در آينده با آمدن نيسان و قرار گرفتن اين شرکت در کنار رنو، گروه رنو-نيسان، به قلب قطب سوم خودروسازي ايران تبديل خواهد شد.
پروژه تشکيل قطب سوم خودروسازي ايران اگرچه در دولت قبل نيز مطرح بود و حتي شهرهايي مانند تبريز و اصفهان نيز کانديداي ميزباني آن شدند، اما در نهايت بي نتيجه باقي ماند و حالادولت يازدهم به طور جدي پيگير تاسيس «خودروساز سوم» است. پيش تر اکبر ترکان مشاور ارشد رئيس جمهور، عنوان کرده بود قطب سوم در چابهار تشکيل خواهد شد و اين پروژه با حمايت مستقيم دولت و البته توسط بخش خصوصي به انجام خواهد رسيد. ظاهرا هدف اصلي از تشکيل قطب سوم، ايجاد خودروسازي رقابت پذير و داراي قدرت صادرات است، که به واسطه آن، خودروسازان بزرگ کشور نيز تکاني به خود داده و سطح کمي و کيفي محصولات شان را بالاببرند.
هرچند با توجه به اظهارات مشاور ارشد رئيس جمهور و معاون امور خاورميانه رنو، به نظر مي رسد «رنو-نيسان» (با محوريت نيسان) گزينه اصلي پروژه قطب سوم خودروسازي کشور است، اما به گفته منابع آگاه، خودروسازان چيني و همچنين شرکت هيوندايي موتورز کره نيز از ديگر کانديداهاي اين پروژه به شمار مي روند.

اخبار مرتبط