حركت قيمت در ريل كهنه صنعت خودرو ۲
حركت قيمت در ريل كهنه صنعت خودرو ۲
راستی ، نظر شما چیه ؟

حركت قيمت در ريل كهنه صنعت خودرو ۲

اهميت تحقيق و توسعه در کاهش هزينه ها
با وجود نقش محرز تکنولوژي توليد در کاهش قيمت خودرو، بسياري از کارشناسان در اين باره انگشت انتقاد را به سوي شرکت هاي خودروساز نشانه مي روند. به اعتقاد آنها، نبود تحقيق و توسعه در صنعت خودرو، يکي از مهم ترين عواملي است که هزينه هاي بسياري را به اين صنعت تحميل کرده است.
يکي از مديران ارشد صنعت خودرو با اشاره به اينکه صنعت خودروي کشور به دليل شرايط سياسي و اقتصادي تاکنون نتوانسته به جذب دانش روز دنيا از طريق سرمايه گذاران خارجي بپردازد، مي گويد: تحقيق و توسعه يکي از عوامل مهمي است که مي تواند دانش فني و تکنولوژي روز دنيا را به صنعت خودروي کشورمان وارد کند تا با گسترش آن هزينه هاي توليد کاهش يابد.
وي در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به اينکه سهم تکنولوژي در کاهش هزينه توليد بسيار اهميت دارد، مي گويد: براي به دست آوردن تکنولوژي بايد به دانش روز دنيا در ساخت قطعات خودرو دست يابيم تا ضمن بالابردن سرعت توليد بتوانيم هزينه هاي خود را کاهش دهيم. براي رسيدن به اين موضوع نيازمند همکاري با خودروسازان معتبر جهاني هستيم.
وي ادامه مي دهد: ۲۰ درصد تکنولوژي توليد به خودروسازان و ۸۰ درصد آن به نوع عملکرد فني قطعه سازان مربوط مي شود. در صورتي که اين بخش ها بتوانند به ارتقاي دانش و تجهيزات سخت افزاري بپردازند، ضمن توليد به صرفه، محصولي باکيفيت به دست مشتريان مي رسد.

افزايش بهره وري در کاهش هزينه ها
يکي ديگر از عواملي که مي تواند به توليد خودرويي با قيمت مناسب کمک کند و دل مشتريان را به خريد خودروي ارزان اميدوار کند افزايش بهره وري در صنعت خودرو است. در حالي که بهره وري در شرکت هاي خودروساز معتبر جهاني بين ۱۵ تا ۲۰ درصد است در صنعت خودرو ايران بين ۲ تا ۳ درصد پيش بيني مي شود. اين موضوع در حالي است که براساس آمار ارائه شده از سوي سازمان هاي جهاني خودرو، ميزان بهره وري صنايع خودروسازي تا ۱۰ سال آينده حدود ۵ تا ۸ درصد نيز افزايش خواهد يافت. حال آنکه هيچ گونه پيش بيني نسبت به افزايش بهره وري در صنعت خودرو ايران وجود ندارد.
در اين بين بسياري از کارشناسان معتقدند در صورتي که بهره وري در صنعت خودرو افزايش يابد، خودروسازان با رشد توليد نيز مواجه خواهند شد که اين موضوع نيز موجب کاهش هزينه هاي آنها خواهد شد.
اين موضوع نيز به ارتقاي تکنولوژي از طريق سرمايه گذاري خودروسازان خارجي در ايران بستگي دارد و در اين صورت مشتريان مي توانند به خودروهاي تازه و با قيمت مناسب اميد داشته باشند.
يکي از کارشناسان صنعت خودرو در اين باره مي گويد: مهمترين مزيت بهره وري كاهش هزينه هاي توليد است. در صورتي که شرکت هاي خودروساز بتوانند ميزان بهره وري خود را افزايش دهند ضمن بالابردن سود خود، قادر خواهند بود که محصولي به مشتريان عرضه کنند که قيمت مناسب و رقابتي دارد.
وي مي گويد: ايجاد بهره وري در هر صنعتي نيازمند چند عامل است از جمله اينکه خطوط توليد کهنه تغيير کنند و تکنولوژي توليد به روز شود تا سرعت توليد بالابرود.
در اين زمينه بحث بهره وري نيروي کار نيز حائز اهميت است و رابطه مستقيم و متعاملي با فرهنگ کار در هر کشوري دارد. به خصوص در صنعت خودرو که ميزان توليد هر خودرو به ازاي نيروي انساني در کارخانه ها محاسبه مي شود و از موضوعات بسيار مهمي است که مديران خودروسازي همواره آن را رصد مي کنند و خواستار آن هستند که بهره وري نيروي کار خود را بالاببرند تا افزايش توليد محصولات تحت عنوان انبوه سازي صورت بگيرد که نتيجه آن نيز کاهش هزينه تمام شده توليد و عرضه خودرو با قيمت مناسب تر است.
در همين زمينه براساس آمار سال ۱۹۹۶ کارخانه هوندا ژاپن مستقر در شهر سوزوکا به ازاي هر کارمند ۶/ ۱۱۸ خودرو توليد کرده است. اگر بخواهيم در اين باره به کارخانه هاي ديگر اشاره کنيم رتبه بعدي به تويوتاي مستقر در شهر تاکوکا اختصاص دارد که به ازاي هر کارمند ۴/ ۱۰۶ خودرو توليد کرده است. کياموتورز مستقر در آسان باي کره جنوبي نيز با توليد ۳/ ۹۴ خودرو به ازاي هر کارمند توانسته رتبه خوبي از خود به جا بگذارد. مزداي مستقر در هيروشيما به ازاي هر نيروي کار تعداد ۳/ ۶۸ خودرو توليد کرده است. حال آنکه ايران خودرو در آن سال به ازاي هر نيروي کار خود تعد ۷/ ۸ خودرو توليد کرده است.

دستمزد کارگران چالش ديگر خودروسازان
تاثير دستمزد در قيمت تمام شده، يکي ديگر از متغيرهاي تاثيرگذار در قيمت خودرو است که خودروسازان با تکيه بر افزايش هر ساله حقوق و دستمزد _به دليل تورم سالانه _ توسط دولت، آن را در درخواست افزايش قيمت خود لحاظ مي کنند.
عاملي که باعث شده تا غول هاي بزرگ خودروسازي جهان به قاره ها و کشورهاي ديگر عزيمت کنند تا با استفاده از نيروي کار ارزان به کاهش قيمت تمام شده خود بپردازند و سودآوري خود را افزايش دهند.
برهمين اساس، بسياري از کارشناسان تاثير دستمزد در هزينه تمام شده توليد را يکي از مزيت هاي ارائه قيمت رقابتي در عرصه رقابت هاي جهاني مي دانند. براساس آمار جهاني در سال ۲۰۱۴ هزينه هر ساعت دستمزد يک کارگر در شرکت فورد ۵۷ دلار، تويوتا ۴۸ دلار، در شرکت فولکس واگن ۳۸ دلار و در شرکت هيوندايي کيا حدود ۴۱ دلار، در شرکت جنرال موتورز ۵۸ دلار، در شرکت فيات کرايسلر ۴۸ دلار، در شرکت هوندا ۴۹ دلار، در شرکت نيسان ۴۲ دلار، در شرکت هيوندايي کيا ۴۱ دلار و در شرکت بي ام و ۳۹ دلار است حال آنکه با يک حساب سرانگشتي براساس قانون حداقل دستمزد و پاداشي که شرکت هاي خودروساز براي نيروي خود در نظر مي گيرند در ايران اين ميزان حدود ۲ دلار است.
با وجود آنکه نيروي کار در ايران ارزان است و اين موضوع يکي از مزيت هاي ايران براي سرمايه گذاران خارجي است، اما در طول چند سال گذشته يکي از اعتراض هاي شرکت هاي خودروساز هزينه بالايي است که بابت دستمزد به آنها تحميل مي شود و علت عمده آن نيروي کار بسياري است که هم اکنون در اين صنعت مشغول به کار هستند.
به اعتقاد خودروسازان تعداد نيروي کار و ميزان توليد خودرو با يکديگر ارتباط مستقيم و تنگاتنگي دارند، حال آنکه اين دو بخش در صنعت خودروي ايران با يکديگر همخواني ندارند؛ زيرا تعداد نيروي کار در شرکت هاي خودروساز بيش از ميزان توليدات است که اين موجب افزايش هزينه دستمزد در اين شرکت ها مي شود. برهمين اساس خودروسازان همواره بر کاهش نيروي کار تاکيد داشته اند، اين در حالي است که براساس آمار جهاني ميزان دستمزد شرکت هاي ايراني به نسبت خودروسازان جهاني بسيار پايين است و اين يکي از مزيت هاي نسبي توليد خودرو در ايران محسوب مي شود که مي تواند موجب جذب سرمايه گذاران خارجي شود.
يکي از مديران ارشد صنعت خودرو با اشاره به اينکه براي هر صنعتي بايد با توجه به ساختار اقتصادي آن کشور اظهار نظر کنيم، مي گويد: حدود ۲۰ درصد هزينه توليد خودرو در شرکت هاي خودروساز است که ۴۰ درصد از اين ميزان به حقوق و دستمزد تعلق مي گيرد؛ بنابراين عدد بسيار بزرگ است.
وي معتقد است که مساله صنعت خودرو در افزايش هزينه توليد ميزان دستمزد کارگران نيست؛ بلکه نيرويي است که با توجه به ميزان توليد کنوني خودروسازان مازاد محسوب مي شود.

اخبار مرتبط