جنرال موتورز و چالش استقلال از انرژي فسيلي
جنرال موتورز و چالش استقلال از انرژي فسيلي
راستی ، نظر شما چیه ؟

فراتر از فناوري 
جنرال موتورز و چالش استقلال از انرژي فسيلي

موضوع انرژي يکي از بزرگ ترين چالش هاي پيش روي دنياي آينده خواهد بود و بسياري از محققان و برنامه ريزان سرگرم تحقيق و تفحص در اين رابطه هستند تا با تامين انرژي مورد نيازانسان ها اين خطر را از کره زمين دور کنند. توليد انرژي پاک با هزينه کم هدفي بسيار سخت است که رسيدن به آن مدت ها زمان نياز دارد. شرکت جنرال موتورز در همين راستا از تمام مراکز خود در ۵۹ کشور دنيا خواسته است تا به توليد انرژي پاک تا ۲۰۵۰ اقدام کنند. جنرال موتورز با بسيج کردن ۳۵۰ شرکت خود تکاليف آنها را مشخص کرده است تا به دنبال توليد انرژي هاي ۱۰۰درصد تجديد پذير باشند و کارخانه هاي خود را فقط با اين نوع انرژي ها اداره کنند. جنرال موتورز در حالي به دنبال توليد انرژي کاملاپاک است که به سرعتش در ساخت و طراحي خودروهاي برقي سرعت بخشيده است.

رسيدن به خودروهايي با مصرف بهينه مهم ترين هدف شرکت هايي است که در آمريکا و اروپا محصولات خود را عرضه مي کنند و جنرال موتورز هم در اين رابطه تلاش هاي زيادي کرده است؛ اما غول هايي که اين برند مي سازد اشتهاي سيري ناپذيري دارند. تغييرات آب و هوايي در سال هاي اخير نشانه ها و هشدارهايي را داده اند که نشان مي دهد پيش بيني هاي گذشته مي تواند درست باشد و اين موضوع زنگ خطري براي محيط زيست و حيات کره زمين خواهد بود. جنرال موتورز تخمين زده است که اداره اين کارخانه ها و مراکز در سراسر دنيا نياز به ۹ تراوات برق در هر ساعت دارد تا خودروها و مراکزش بتوانند سرپا بايستند. البته اين محاسبه اي در مقياس جهاني است و در نقاط مختلف دنيا الگوي مصرف متفاوتي دارند. استفاده از انرژي هاي تجديد پذير مي تواند تا سالي ۵ ميليون دلار صرفه جويي را به دنبال داشته باشد. به صورت آزمايشي ۴ شرکت جنرال موتورز قرار است با استفاده از صفحات خورشيدي و انرژي باد نيروي مورد نياز خود را تامين کنند و البته رسيدن به ۳۵۰ کارخانه زمان زيادي مي طلبد و راه زيادي براي طي شدن وجود دارد.
صنعت خودرو در همان روزهاي آغاز از انرژي باتري و برق براي حرکت بسيار محدود بهره برده است؛ اما به دليل مشکلات زياد و قابل شارژ نبودن باتري ها و ارزان بودن سوخت هاي فسيلي تا سال ها مورد توجه قرار نگرفتند. با آغاز بحران هاي اقتصادي و نوسانات قيمت نفت و و مطرح شدن مباحث زيست محيطي خودرو سازان به فکر ساخت خودروهاي برقي افتادند و اين موضوع با روندي بسيار کند تا دهه ۹۰ ميلادي حرکت کرد و به تدريج خودروهاي برقي و هيبريدي توانستند به مرحله توليد انبوه برسند و نگاه ها را به آينده محيط زيست اميدوار کنند.

خودروهاي برقي تا سال ۲۰۳۰ افزايش چشمگيري خواهند داشت و موضوعي که در رابطه با اين توليد برق اين خودروها اهميت دارد اين است که تمام مراحل توليد انرژي بايد سبز و پاک باشد. تنها در اين صورت است که مي توان گفت خودروهاي سبز هيچ نوع آلودگي ندارند. مقررات محيط زيستي در سراسر دنيا براي کاهش گازهاي آلوده کننده وضع شده است که تنها به خودروسازاني اجازه توليد داده مي شود که حداقل هاي لازم را رعايت کرده باشند. اين قوانين در اروپا و آمريکا بسيار سخت گيرانه هستند و خودروها بايد از نظر توليد و انتشار دي اکسيد کربن شرايط لازم را داشته باشد.
توليد انرژي از توربين هاي بادي، مزرعه هاي خورشيدي، امواج دريا و زمين گرمايي از جمله منابع تجديد پذيري هستند که مي توانند کره زمين را از گرم شدن بيشتر به دليل توليد افسار گسيخته دي اکسيد کربن توسط خودرو ها و صنايع آلاينده نجات دهند. در ميان خودرو سازان رقابت براي ساخت خودروهاي برقي با توان بالاو قيمت رقابتي شکل گرفته است و در ميان اين شرکت ها، تسلابيشتر از سايرين توانسته است دراين مسير گام هاي اساسي بردارد و محصولاتي کاملابرقي با سرعت و شتاب بالاو فناوري بالاتوليد کند که طرفداران خاص خودش را دارد. جنرال موتورز هم همان طور که ذکر شد قصد دارد تا در کنار ساخت خودروهاي برقي، انرژي مورد نياز کارخانه هاي خودش در سراسر دنيا را هم از منابع تجديد پذير تامين کند. آنچه اهميت دارد شناسايي کشورها و کانون هاي توليد بيشترين آلودگي ها است؛ چرا که بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته با افزايش دماي کره زمين تغييرات شديد آب و هوايي باعث مي شود تا بسياري از شهرهاي ساحلي به زير آب بروند و توفان ها و بلاياي طبيعي بخشي از زندگي روزمره انسان ها شود. خودرو سازان در اين دوران نقش حساس و کليدي را بر عهده دارند و اين بخش از صنعت مي تواند با ايجاد تغييرات اساسي و بنيادي در توليد خودروهاي پاک از بروز تغييرات گسترده در شرايط آب و هوايي جلوگيري کنند و به عنوان صنعت مادر، ساير بخش ها هم مي توانند به راحتي در اين مسير گام برداشته و توليد دي اکسيد کربن را در جوکره زمين کاهش دهند.

اخبار مرتبط