نباید «ثبت سفارش» بسته می شد. موافقت مجلس با افزایش تعرفه واردات خودرو.
 نباید «ثبت سفارش» بسته می شد. موافقت مجلس با افزایش تعرفه واردات خودرو.
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

 نباید «ثبت سفارش» بسته می شد. موافقت مجلس با افزایش تعرفه واردات خودرو.

رسانه خودرو ::نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود:  تنها راه درآمد دولت همین افزایش تعرفه ها است، از این رو کسانی که خودرو لوکس سوار می شوند باید تعرفه شان را پرداخت کنند.او تاکید کرد: در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی در بازار رو به افزایش است که این امر به بسته شدن سایت «ثبتارش» بستگی دارد. 
ملکی ادامه داد: اگر سایت ثبت سفارش بسته نمی شد، این حجم افزایش قیمت به خودروهای وارداتی تحمیل نمی شد. حال پیش بینی می شود، با باز شدن سایت ثبتارش، قیمت این خودروها کاهش یابد.

او اظهار کرد: پیش تر جلساتی با انجمن وارد کنندگان خودرو و معاون صنایع وزارتخانه ترتیب دادم که در این جلسه تکلیف شد تا سایت «ثبتارش» به زودی باز شود تا بلافاصله قیمت خودروهای وارداتی کاهش یابد.

نماینده مجلس شورای اسلامی بر این باور است با باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو، قیمت حبابی خودروهای وارداتی از بین می رود، همچنین مجلس با افزایش تعرفه واردات خودرو موافق است.

 با اشاره به بررسی بودجه پیشنهادی سال ۹۷ از سوی دولت به مجلس و پیشنهاد افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: افزایش تعرفه واردات خودرو در بودجه پیشنهاد شده است و باید منتظر موافقت مجلس بود.

به گفته او، تعرفه واردات خودرو همه ساله رو به افزایش است، چرا که تنها منبع درآمدی دولت تعرفه ها و مالیات ها است. همچنین تصویب بودجه مراحلی دارد که باید تا اسفندماه منتظر نظر نهایی مجلس بود.

اخبار مرتبط