تغيير مكانيزم تعيين قيمت خودرو ۱
تغيير مكانيزم تعيين قيمت خودرو ۱
راستی ، نظر شما چیه ؟

تغيير مكانيزم تعيين قيمت خودرو ۱
در حاشيه بازديد سخنگوي دولت از ايران خودرو مطرح شد

دنياي اقتصاد: سخنگوي دولت و وزير صنعت، معدن و تجارت ديروز در حالي راهي ايران خودرو شدند که در حاشيه بازديد از خطوط توليد، از تغيير مکانيزم قيمت گذاري خودروهاي داخلي صحبت به ميان آمد. آن طور که خبر مي رسد، کميته اي به منظور بررسي روش هاي قيمت گذاري خودرو در دولت تشکيل شده و قرار است انواع مکانيزم هاي تعيين قيمت مورد بررسي قرار گيرد. اين در شرايطي است که به اعتقاد کارشناسان، خروجي تصميمات کميته موردنظر مي تواند به معناي حذف شوراي رقابت از قيمت گذاري باشد و درنتيجه زمينه آزادسازي بازار خودرو فراهم شود.
گروه خودرو: دو سه روزي است که فعالان صنعت خودرو شال و کلاه کرده و يک به يک راهي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي شوند تا حال و احوال اين روزهاي دومين صنعت بزرگ کشور را براي مقامات بالادستي خود شرح داده و اگر شد، از کمک هاي مادي و معنوي دولت برخوردار شوند. اين در حالي است که ديروز، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت راهي ايران خودرو شد تا ضمن بازديد از خطوط توليد اين شرکت، نشان دهد خودروسازي تا چه اندازه براي دولت مهم است و در اولويت قرار دارد. گويا حضور سخنگوي دولت در ايران خودرو، در ادامه مراودات چند روز گذشته خودروسازان و مسوولان دولتي بوده و اتفاقي خوش يمن براي دو خودروساز بزرگ کشور به حساب مي آيد، چه آنکه نوبخت هنگام خداحافظي، خبرهاي خوشي را به آبي و نارنجي هاي جاده مخصوص داده است.

رکود، نوبخت را به جاده مخصوص برد
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اما در حالي ديروز به ايران خودرو رفت که به اعتقاد کارشناسان، عامل اصلي حضور وي در بزرگ ترين خودروساز ايران، رکود حاکم بر بازار خودرو کشور است.
دو، سه ماهي مي شود که رکودي سنگين بر سر بازار خودرو کشور سايه انداخته و از پس قهر مشتريان، خزانه خودروسازان آب رفته و انبارهايشان پر شده و به تبع آن، توليدشان نيز کاهش يافته است. از آن سو، شکل گيري کمپين «خودرو نخريد» نيز قوز فروش خودروسازان کشور را بيش از پيش پايين آورد تا غول هاي جاده مخصوص با بحراني جديد مواجه شوند. مجموعه اتفاقات رخ داده، سبب شد خودروسازان که تازه در مسير بازگشت به روزهاي طلايي توليد قرار گرفته بودند، ترمز کرده و از سر ناچاري (به دليل کاهش فروش)، تيراژ خود را پايين بياورند. آن طور که خبر مي رسد، اين روزها تيراژ خودروسازان از روزي پنج هزار دستگاه به کمتر از دو هزار دستگاه رسيده است، آن هم در شرايطي که «خودروسازي» يکي از ارکان اصلي رشد اقتصادي کشور طي سال ۹۳ به حساب مي آيد. گويا دولت نيز که اهميت خاص اين ماجرا (کاهش توليد خودرو و نقش منفي آن در رشد اقتصادي) را درک کرده و از همين رو به دنبال يافتن راهي است تا جلوي کاهش تيراژ خودروسازان را بگيرد. به عبارت بهتر، دولت نمي خواهد «رشد اقتصادي» را به عنوان يکي از امتيازات مثبت خود، به واسطه آسيب ديدن خودروسازي، از دست بدهد؛ بنابراين به دنبال راهي براي جلوگيري از افت توليد است. در اين شرايط، دولت نماينده اش را راهي ايران خودرو کرده تا با سنجش شرايط، راهکارهاي لازم را براي عبور صنعت خودرو از بحران تقاضا و پايان دادن به قهر مشتريان، ارائه دهد. ديروز البته علاوه بر سخنگوي دولت، وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع و ايران نيز ميهمان ايران خودرو بودند تا آنها نيز به نوبه خود از بحران و راهکارهاي دولت براي رفع آن بگويند.

اخبار مرتبط