بخشنامه شماره ۲ پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه مهر ۹۶
بخشنامه شماره ۲ پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه مهر ۹۶
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

بخشنامه شماره ۲ پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه مهر ۹۶

 

رسانه خودرو :: گروه صنعتی ایران خودرو در نظر دارد دور دوم پیش فروش محصولات این شرکت را ویژه مهرماه ۹۶ آغاز نماید.
بخشنامه شماره 2 پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه مهر 96

ایران‌جیب: به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می‌رساند، شرایط متمم پیش فروش عادی مهر ۹۶ به همراه تخفیف تعهدی، از روز دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷ لغایت ۹۶/۰۷/۳۰ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست (جداول ۱ ،۲ و ۳) ارائه می‌گردد.

–  سود مشارکت در این بخشنامه مطابق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداکثر تا تاریخ مشخص شده در دعوتنامه محاسبه خواهد شد و لذا هرگونه تبدیل و محاسبات دیگر نیز بر اساس سود مشارکت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواهد شد.

–  در این بخشنامه، امکان صلح تا یک مرتبه فراهم می باشد.

نکته مهم در خصوص تخفیف تعهدي:

· تخفیف تعهدی صرفاً در صورت واریز نقدی وجه مابه التفاوت در مهلت تعیین شده و دریافت خودرو پرداخت می گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و یا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی‌باشد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۱۷ می‌باشد.

بخشنامه شماره 2 پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه مهر 96

جدول شماره ۲:
بخشنامه شماره 2 پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه مهر 96

جدول شماره ۳:

بخشنامه شماره 2 پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه مهر 96

 

شرایط پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای) مهر ۹۶ با بالاترین نرخ سود مشارکت بانکی

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو می‌رساند، شرایط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه‌ای) مهر ۹۶ به همراه تخفیف تعهدی و …
شرایط پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای) مهر 96 با بالاترین نرخ سود مشارکت بانکی

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو می‌رساند، شرایط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه‌ای) مهر ۹۶ به همراه تخفیف تعهدی و “هدیه ویژه همکاری در تولید” از روز دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷ لغایت ۹۶/۰۷/۳۰ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می‌گردد.

– هدیه ویژه همکاری در تولید، صرفاً پس از صدور دعوتنامه و دریافت خودرو ارائه می گردد ؛ پرداخت این هدیه در قراردادهاي انصرافی نیز مشروط به صدور دعوتنامه می باشد . – در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروهاي قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواهد شد.
– در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) با همان شرایط وجود خواهد داشت.
– امکان ایجاد تعهد براي شماره مشتري دوم نمایندگی وجود دارد.

– هدیه فروش تعهدی در صورت پرداخت مبلغ مابه التفاوت بصورت نقدي و دریافت خودرو – و در زمان صدور دعوتنامه از مبلغ قابل پرداخت مشتري کسر می گردد.

در این بخشنامه، امکان صلح (تا یک مرتبه) فراهم می باشد

نکته مهم در خصوص تخفیف تعهدي:

· تخفیف تعهدي صرفاً در صورت واریز نقدي وجه مابه التفاوت در مهلت تعیین شده و دریافت خودرو پرداخت می گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و یا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی باشد

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۷/۰۷/۹۶ می‌باشد.

شرایط پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای) مهر 96

جدول تخفیفات تعهدی در شرایط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه ای) – مهر ۹۶

شرایط پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای) مهر 96

اخبار مرتبط