افزايش واردات خودرو در سال جديد
افزايش واردات خودرو در سال جديد
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

 افزايش واردات خودرو در سال جديد

گروه خودرو: واردات خودرو به کشور طي سال ۹۴ در حالي با کاهش حدودا ۵۰ درصدي نسبت به سال قبل از آن، مواجه شد که به اعتقاد کارشناسان، يکي از دلايل اصلي اين اتفاق، تغيير سياست هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودروهاي وارداتي بود. اين در شرايطي است که به نظر مي رسد با کمرنگ شدن حواشي مربوط به اعمال سياست هاي جديد، واردات خودرو به کشور در سال جديد، جاني دوباره خواهد گرفت.
اواخر سال ۹۳ بود که وزارت صنعت در اقدامي ناگهاني، واردات خودرو توسط نمايندگي هاي متفرقه را مشروط کرد تا عملاورود خودروهاي خارجي به کشور محدود شود. طبق مصوبه وقت وزارت صنعت، تنها واردکنندگان رسمي (که البته رسمي بودن آنها نيز مورد ترديد و محل اختلاف بود)، مجاز به واردات خودرو به کشور بودند. بر اين اساس، شرکت هاي متفرقه نيز تنها در صورتي که مي توانستند مجوز خدمات پس از فروش از وزارت صنعت دريافت کنند، امکان واردات خودرو به کشور را داشتند و براي اين کار بايد با نمايندگي هاي رسمي واردکننده، قراردادي مبني بر ارائه خدمات پس از فروش منعقد مي کردند. اين در حالي بود که چند ماه بر سر ميزان هزينه پرداختي متفرقه ها به نمايندگي هاي رسمي (بابت ارائه خدمات پس از فروش) اختلاف نظر وجود داشت و از همين رو متفرقه ها امکان ثبت سفارش محصول را نداشتند. اين کشمکش تا همين چند ماه پيش نيز ادامه داشت، تا اينکه در نهايت وزارت صنعت نرخ سه درصدي را براي هزينه خدمات پس از فروش واردکنندگان متفرقه، به تصويب رساند، به اين معني که متفرقه ها بايد بابت دريافت خدمات پس از فروش از نمايندگي هاي رسمي، سه درصد از قيمت ثبت شده خودرو در سايت گمرک را به رسمي ها بپردازند. حالابا توجه به حل اين مشکل، به نظر مي رسد در سال ۹۵ با افزايش واردات خودرو روبه رو خواهيم شد، چه آنکه بخش زيادي از خودروهاي ثبت سفارش شده توسط غير رسمي ها، طي سال جاري وارد بازار کشور خواهند شد.

اخبار مرتبط