افتتاح نخستين کارخانه تسلادر اروپا
افتتاح نخستين کارخانه تسلادر اروپا
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

افتتاح نخستين کارخانه تسلادر اروپا
شرکت خودروسازي تسلانخستين کارخانه اروپايي خود را در شهر تيلبرگ هلند افتتاح کرد. اين کارخانه جديد، خودروهاي مدل اس را براي بازارهاي انگلستان و ديگر نقاط اروپا توليد خواهد کرد تا مدت انتظار مشتري هاي اروپايي براي تحويل خودرو کاهش يابد. اين کارخانه جديد قادر خواهد بود در هر هفته ۴۵۰ خودرو توليد کند. البته خودروهاي مدل اس تنها توليدات اين کارخانه نخواهند بود و باتري، محور چرخ عقب و مبدل قدرت کارخانه کاليفرنياي اين شرکت هم در اين کارخانه اروپايي مونتاژ مي شود. يکي از ويژگي هاي مهم کارخانه تيلبرگ اين است که يک مسير تست ۷۵۰ متري خودرو را در داخل خود جاي داده است. اين مسير، انواع سطوح مختلف جاده اي را در بر دارد و کمک مي کند تا پيش از تحويل، سطح تکان ها و سر و صداي خودرو چک شود. در آينده تسلاي مدل ايکس نيز در اين کارخانه توليد خواهد شد.

اخبار مرتبط