استقلال رنو از خودروسازان ايران؟
استقلال رنو از خودروسازان ايران؟
راستی ، نظر شما چیه ؟

استقلال رنو از خودروسازان ايران؟

در شرايطي که به نظر مي رسد خودروسازان بزرگ کشور چندان تمايلي به مستحکم تر شدن شراکت شان با رنو (به واسطه نقل وانتقال سهام) ندارند، خودروساز فرانسوي نيز به اين فکر افتاده تا به صورت مستقل در ايران کار کند.
رنو که از بهار ۸۶ و به واسطه قرارداد پلت فرم مشترک X90، فعاليت در صنعت خودرو کشور را از سر گرفت، بسيار تمايل داشت تا به رقيبي جدي براي هموطن خود (پژو) در بازار ايران تبديل شود، اما حاشيه ها اجازه چنين کاري را به اين شرکت نداد و رنو نتوانست برنامه هاي خود را در «جاده مخصوص» محقق کند. آن طور که مدير امور خاورميانه رنو هفته گذشته در نشست خبري خود تلويحا اعلام کرد، خودروسازان داخلي همکاري لازم را با اين شرکت فرانسوي نداشته و يکي از دلايل پيش نرفتن برنامه هاي رنو در ايران، کم کاري آنها (شرکت هاي خودروساز داخلي) است. به گفته پيمان کارگر، خودروسازان ايراني نه خود براي توليد محصولات جديد (مشترک با رنو) سرمايه گذاري مي کنند و نه کارخانه هايشان را به رنو مي فروشند و ازآنجاکه اين شرکت مي خواهد تيراژ محصولاتش را (در ايران) به ۳۰۰ هزار دستگاه در سال برساند، قطعا نمي تواند با اين شرايط، ادامه بدهد. وي همچنين اين را هم گفت که رنو قصد دارد سهام خودروسازان ايراني را در رنوپارس (شرکت مشترک براي تامين قطعات تندر-۹۰ در ايران) به حداقل رسانده و عنان آن را خود به دست بگيرد. به گفته کارگر، هدف رنو از اين کار، تبديل کردن رنوپارس به مرکز مهندسي و تحقيق و توسعه خود در ايران است، تا از اين راه، به فعاليت هايش در «جاده مخصوص» سرعت ببخشد.با توجه به اظهارات معاون امور خاورميانه رنو، به نظر مي رسد اين شرکت فرانسوي به جد خواستار گسترده کردن فعاليت در ايران است و حال اينکه چرا خودروسازان داخلي ميلي به اين کار نشان نمي دهند، پرسشي است که بايد آن را از شرکت هاي توليدي و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت پرسيد.

اخبار مرتبط