قیمت و شرایط فروش خودروهای آرین موتور  دی‌ماه ۱۳۹۶ 
قیمت و شرایط فروش خودروهای آرین موتور  دی‌ماه ۱۳۹۶ 
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

قیمت و شرایط فروش خودروهای آرین موتور(میتسوبیشی)  دی‌ماه ۱۳۹۶

 رسانه خودرو :: در دی‌ماه ۱۳۹۶  لیست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت آرین موتور (نماینده میتسوبیشی موتور در ایران) خانواده‌ی میتسوبیشی بشرح ذیل میباشد.

قیمت و شرایط فروش میتسوبیشی اوتلندر

میتسوبیشی اوتلندر

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ – تیپ ۵ ۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ فروش نقدی:

۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام با کسر مبلغ تخفیف خرید نقدی – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

فروش نقدی (تحویل میان‌مدت با قیمت قطعی):

۵۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۵۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰ مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

فروش مشارکتی (قیمت علی‌الحساب):

۴۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۴۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۴۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۹۰ روز بعد + ۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰ مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش اقساطی (تحویل میان‌مدت با قیمت قطعی):

۵۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۵۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۹۵ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان + ۴۰,۸۵۱,۱۴۳ مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

۵۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۵۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۹۵ میلیون تومان تسهیلات با ۱۴٪ بهره و بازپرداخت ۲۴ ماهه + ۴۳,۹۲۸,۴۳۸ مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – مبلغ اقساط ۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

قیمت و شرایط فروش میتسوبیشی ASX

میتسوبیشی asx

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
میتسوبیشی ASX تیپ ۴
۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ فروش نقدی:

۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام با کسر مبلغ تخفیف خرید نقدی – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

فروش نقدی (تحویل بلندمدت با قیمت قطعی):

۳۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۳۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۱۰۷ میلیون تومان مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

فروش مشارکتی (قیمت علی‌الحساب):

۳۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۳۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۳۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۹۰ روز بعد + ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش اقساطی تحویل کوتاه‌مدت (قیمت قطعی):

۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ پیش‌پرداخت + ۷۵ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ پیش‌پرداخت + ۷۵ میلیون تومان تسهیلات با ۱۴٪ بهره و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۳,۶۰۱,۵۹۲ تومان – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

فروش اقساطی تحویل میان‌مدت (قیمت قطعی):

۳۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت + ۳۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۳۹,۴۷۸,۰۰۰ تومان در زمان صدور دعوت‌نامه + ۷۵ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

۳۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت + ۳۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۴۱,۸۵۴,۰۰۰ تومان در زمان صدور دعوت‌نامه + ۷۵ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۴٪ و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

قیمت و شرایط فروش میتسوبیشی لنسر

میتسوبیشی لنسر

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ لیتری ۲۰۱۷ – تیپ ۴ ۱۴۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ فروش نقدی:

۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام با کسر مبلغ تخفیف خرید نقدی – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

فروش نقدی (تحویل بلندمدت با قیمت قطعی):

۲۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

فروش مشارکتی (قیمت علی‌الحساب):

۲۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۲۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۲۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۹۰ روز بعد + ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش اقساطی تحویل کوتاه‌مدت (قیمت قطعی):

۸۲,۸۰۰,۰۰۰ پیش‌پرداخت + ۵۷ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

۸۲,۸۰۰,۰۰۰ پیش‌پرداخت + ۵۷ میلیون تومان تسهیلات با ۱۴٪ بهره و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۲,۷۳۷,۳۰۰ تومان – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

فروش اقساطی تحویل میان‌مدت (قیمت قطعی):

۲۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت + ۲۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۳۴,۲۹۲,۰۰۰ تومان در زمان صدور دعوت‌نامه + ۵۷ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

۲۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت + ۲۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۳۶,۱۳۵,۳۷۶ تومان در زمان صدور دعوت‌نامه + ۵۷ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۴٪ و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

قیمت و شرایط فروش میتسوبیشی میراژ

میتسوبیشی میراژ

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۷
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ۸۵۰۰۰,۰۰۰ فروش نقدی:

۷۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام با کسر مبلغ تخفیف خرید نقدی – موعد تحویل فوری

فروش نقدی (تحویل بلندمدت با قیمت قطعی):

۱۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

فروش مشارکتی (قیمت علی‌الحساب):

۱۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۱۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۹۰ روز بعد + ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش اقساطی تحویل کوتاه‌مدت (قیمت قطعی):

۴۹,۹۰۰,۰۰۰ پیش‌پرداخت + ۳۳ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان – موعد تحویل فوری

۴۹,۹۰۰,۰۰۰ پیش‌پرداخت + ۳۳ میلیون تومان تسهیلات با ۱۴٪ بهره و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۱,۵۸۴,۶۰۰ تومان – موعد تحویل فوری

فروش اقساطی تحویل میان‌مدت (قیمت قطعی):

۱۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت + ۱۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۲۰,۷۸۴,۰۰۰ تومان در زمان صدور دعوت‌نامه + ۳۳ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

۱۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت + ۱۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۲۱,۸۷۷,۵۱۰ تومان در زمان صدور دعوت‌نامه + ۳۳ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۴٪ و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

آخرین بروزرسانی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶

منبع ایران جیب آرین موتور

اخبار مرتبط