آخرین قیمت و شرایط فروش خودروهای آرین موتور تابان آذرماه ۱۳۹۶
آخرین قیمت و شرایط فروش خودروهای آرین موتور تابان آذرماه ۱۳۹۶
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

آخرین قیمت و شرایط فروش خودروهای آرین موتور تابان آذرماه ۱۳۹۶

[yasr_overall_rating size=”large”]

رسانه خودرو :: لیست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت آرین موتور تابان (نماینده شرکت دی اس در ایران) شامل خانواده‌ی دی اس در آذرماه ۱۳۹۶

قیمت و شرایط فروش دی اس ۵

ds5

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
دی اس۵ مدل ۲۰۱۸
۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰ فروش نقدی:

پرداخت ۲۲۲,۷۱۲,۰۰۰ تومان پس از کسر تخفیف نقدی – تحویل ۱۵ یا ۳۰ روز کاری

پرداخت ۶۶,۸۱۳,۶۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۶۶,۸۱۳,۶۰۰ تومان ۳۰ روز پس از ثبت نام + ۸۵,۷۸۹,۰۰۰ تومان مبلغ تسویه حساب با در نظر گرفتن سود مشارکت در زمان تحویل – تحویل ۶۰ روز کاری

فروش مشارکتی با قیمت غیر قطعی:

پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون تومان + ۴۰ میلیون تومان ۶۰ روز پس از ثبت نام + ۵۰ میلیون تومان ۹۰ روز پس از ثبت نام – مابقی مبلغ خودرو در زمان تحویل خودرو – موعد تحویل ۹۰ الی ۱۸۰ روز کاری

فروش اعتباری:

پیش‌پرداخت ۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۹۵ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۴ ماهه – مبلغ اقساط ۶,۷۸۵,۰۰۰ تومان – تحویل ۱۵ الی ۶۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۹۵ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۸٪ و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۴,۷۴۲,۰۰۰ تومان – تحویل ۱۵ الی ۶۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۸۰,۷۶۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۴۰,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۰ روز پس از ثبت نام + ۱۰,۸۰۴,۰۰۰ تومان در زمان تحویل + ۹۵ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۴ ماهه – مبلغ اقساط ۶,۷۸۵,۰۰۰ تومان – تحویل ۱۵ الی ۶۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۸۰,۷۶۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۴۰,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۰ روز پس از ثبت نام + ۱۰,۸۰۴,۰۰۰ تومان در زمان تحویل + ۹۵ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۸٪ و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۴,۷۴۲,۰۰۰ تومان – تحویل ۱۵ الی ۶۰ روز کاری

قیمت و شرایط فروش دی اس ۶

ds6

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
دی اس ۶ مدل ۲۰۱۸
۲۶۲,۸۰۰,۰۰۰ فروش نقدی:

پرداخت ۲۳۰,۰۸۴,۰۰۰ تومان پس از کسر تخفیف نقدی – تحویل ۱۵ یا ۳۰ روز کاری

پرداخت ۶۹,۰۲۵,۲۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۶۹,۰۲۵,۲۰۰ تومان ۳۰ روز پس از ثبت نام + ۸۸,۶۲۹,۰۰۰ تومان مبلغ تسویه حساب با در نظر گرفتن سود مشارکت در زمان تحویل – تحویل ۶۰ روز کاری

فروش مشارکتی با قیمت غیر قطعی:

پیش‌پرداخت ۴۵ میلیون تومان + ۴۵ میلیون تومان ۶۰ روز پس از ثبت نام + ۶۰ میلیون تومان ۹۰ روز پس از ثبت نام – مابقی مبلغ خودرو در زمان تحویل خودرو – موعد تحویل ۹۰ الی ۱۸۰ روز کاری

فروش اعتباری:

پیش‌پرداخت ۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۹۰ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۸ ماهه – مبلغ اقساط ۵ میلیون تومان – تحویل ۱۵ یا ۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۸۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۴۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۳۰ روز پس از ثبت نام + ۱۱,۸۱۶,۰۰۰ تومان در زمان تحویل + ۹۰ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۸ ماهه – مبلغ اقساط ۵ میلیون تومان – تحویل ۶۰ روز کاری

قیمت و شرایط فروش دی اس ۵LS

ds 5ls

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
دی اس ۵LS مدل ۲۰۱۷
۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ فروش نقدی:

پرداخت ۱۸۸,۷۶۲,۰۰۰ تومان پس از کسر تخفیف نقدی – تحویل ۱۵ یا ۳۰ روز کاری

پرداخت ۵۶,۶۲۸,۶۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۵۶,۶۲۸,۶۰۰ تومان ۳۰ روز پس از ثبت نام + ۷۲,۷۱۲,۰۰۰ تومان مبلغ تسویه حساب با در نظر گرفتن سود مشارکت در زمان تحویل – تحویل ۶۰ روز کاری

فروش مشارکتی با قیمت غیر قطعی:

پیش‌پرداخت ۳۵ میلیون تومان + ۳۵ میلیون تومان ۶۰ روز پس از ثبت نام + ۴۰ میلیون تومان ۹۰ روز پس از ثبت نام – مابقی مبلغ خودرو در زمان تحویل خودرو – موعد تحویل ۹۰ الی ۱۸۰ روز کاری

فروش اعتباری:

پیش‌پرداخت ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۹۰ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۸ ماهه – مبلغ اقساط ۵ میلیون تومان – تحویل ۱۵ یا ۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۳۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۰ روز پس از ثبت نام + ۸,۳۹۶,۰۰۰ تومان در زمان تحویل + ۹۰ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۸ ماهه – مبلغ اقساط ۵ میلیون تومان – تحویل ۶۰ روز کاری

قیمت و شرایط فروش دی اس ۴ کراس بک

ds4 crossback

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
دی اس ۴ کراس بک مدل ۲۰۱۷
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ فروش نقدی:

پرداخت ۱۸۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان پس از کسر تخفیف نقدی – تحویل ۱۵ یا ۳۰ روز کاری

پرداخت ۵۴,۵۶۲,۵۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۵۴,۵۶۲,۵۰۰ تومان ۳۰ روز پس از ثبت نام + ۷۰,۰۵۹,۰۰۰ تومان مبلغ تسویه حساب با در نظر گرفتن سود مشارکت در زمان تحویل – تحویل ۶۰ روز کاری

فروش مشارکتی با قیمت غیر قطعی:

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان + ۳۵ میلیون تومان ۶۰ روز پس از ثبت نام + ۴۰ میلیون تومان ۹۰ روز پس از ثبت نام – مابقی مبلغ خودرو در زمان تحویل خودرو – موعد تحویل ۹۰ الی ۱۸۰ روز کاری

فروش اعتباری:

پیش‌پرداخت ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۸۰ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۸ ماهه – مبلغ اقساط ۴,۴۴۴,۴۴۴ تومان – تحویل ۱۵ یا ۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۸۰ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۸٪ و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۳,۹۹۳,۰۰۰ تومان – تحویل ۱۵ یا ۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۳۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰ روز پس از ثبت نام + ۸,۶۲۹,۰۰۰ تومان در زمان تحویل + ۸۰ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۸ ماهه – مبلغ اقساط ۴,۴۴۴,۴۴۴ تومان – تحویل ۶۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۳۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰ روز پس از ثبت نام + ۸,۶۲۹,۰۰۰ تومان در زمان تحویل + ۸۰ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۸٪ و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۳,۹۹۳,۰۰۰ تومان – تحویل ۶۰ روز کاری

قیمت و شرایط فروش دی اس ۳

ds3

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
دی اس ۳ مدل ۲۰۱۷
۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۵۰۰۰,۰۰۰ فروش نقدی:

پرداخت ۱۳۵,۴۱۲,۰۰۰ تومان پس از کسر تخفیف نقدی – تحویل ۱۵ یا ۳۰ روز کاری

پرداخت ۴۰,۶۲۳,۶۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۴۰,۶۲۳,۶۰۰ تومان ۳۰ روز پس از ثبت نام + ۵۲,۱۶۱,۰۰۰ تومان مبلغ تسویه حساب با در نظر گرفتن سود مشارکت در زمان تحویل – تحویل ۶۰ روز کاری

فروش مشارکتی با قیمت غیر قطعی:

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان + ۲۰ میلیون تومان ۶۰ روز پس از ثبت نام + ۳۰ میلیون تومان ۹۰ روز پس از ثبت نام – مابقی مبلغ خودرو در زمان تحویل خودرو – موعد تحویل ۹۰ الی ۱۸۰ روز کاری

فروش اعتباری:

پیش‌پرداخت ۸۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۵۲ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۴,۳۳۳,۳۳۳ تومان – تحویل ۱۵ یا ۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۸۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۵۲ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۸٪ و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۲,۵۹۶,۰۰۰ تومان – تحویل ۱۵ یا ۳۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۲۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۳۰ روز پس از ثبت نام + ۷,۰۳۲,۰۰۰ تومان در زمان تحویل + ۵۲ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۴,۳۳۳,۳۳۳ تومان – تحویل ۶۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان در زمان ثبت نام + ۲۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۳۰ روز پس از ثبت نام + ۷,۰۳۲,۰۰۰ تومان در زمان تحویل + ۵۲ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۸٪ و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۲,۵۹۶,۰۰۰ تومان – تحویل ۶۰ روز کاری

قیمت و شرایط فروش دی اس ۷ کراس بک

ds7 crossback

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
دی اس ۷ کراس بک مدل ۲۰۱۷
به‌زودی به‌زودی

بروزرسانی: ۲۷ آذرماه ۱۳۹۶

اخبار مرتبط